Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014-es rendeletei

 1. 1Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 30.) számú rendelete a 20/2013 (XI.28.) számú önkormányzati rendelet módosítására az általa működtetett József Nádor Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskolában a 2014. évben fizetendő étkezési térítési díjakról
 2. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014 (I.30.) számú önkormányzati rendelete a 21/2013. (XI. 28.) számú önkormányzati rendelet módosítására az általa fenntartott Napraforgó Óvodában a 2014. évben fizetendő étkezési térítési díjakról
 3. 3Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (I. 30.) számú önkormányzati rendelete a többször módosított 5/2011 (II.24.) számú önkormányzati rendelet módosítására a temetőkről és a temetkezés rendjéről
 4. Üröm község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (I.30.) számú önkormányzati rendelete forgalomképtelen külterület forgalomképessé nyilvántartásáról
 5. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
 6. Üröm község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II.20.) számú önkormányzati rendelete forgalomképtelen külterület forgalomképessé nyilvántartásáról
 7. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014 (IV.03.) számú rendelete a14/2013.(IX. 27), 9/2013 (III.28.) számú önkormányzati rendelettel módosított 4/2013 (II.21.) számú önkormányzati rendelet módosítására település 2013. évi költségvetéséről a 2013.-2014.-2015. évi gördülőtervéről.
  7 / 1 sz. melléklet Bevételek (Önkormányzat és Intézmények összesen)
  7 / 2 sz. melléklet Kiadások (Önkormányzat és Intézmények összesen)
 8. Üröm Község Önkormányzat 8/2014.(IV.03.) Ör rendelete a település 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról (Zárszámadás)
  8 / 1 sz. melléklet 2013 évi beszámoló Önkormányzat és Intézmények bevétele összesen
  8 / 2 sz. melléklet 2013.évi beszámoló Önkormányzat és Intézmények bevétele összesen szakfeladatonként
  8 / 3 sz. melléklet 2013 évi beszámoló Önkormányzat  kiadások összesen
  8 / 4 sz. melléklet 2013 évi beszámoló Önkormányzat  kiadások összesen szakfeladatonként
  8 / 5 sz. melléklet Jelentés az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyonról (2013. december 31.)
  8 / 6 sz. melléklet Egyéb jelentések (A megnyitott file több fület is tartalmaz különböző táblázatokkal)
  8 / 7 sz. melléklet Könyvviteli Mérleg
  8 / 8 sz. melléklet Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben  foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
 9. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014 (V. 30.) számú önkormányzati rendelete az 1/2013 (I. 18.) számú rendelet módosítására a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról
 10. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014 (VI. 27.) számú önkormányzati rendelete a 31/2012 (XII.14.), a 3/2014 (I.30.) számú önkormányzati rendeletekkel módosított 5/2011 (II.24.) számú önkormányzati rendelet módosítására a temetőkről és a temetkezés rendjéről
  10/1 (melléklet) Kegyeleti szerződés
 11. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014 (VI.27.) sz. önkormányzati rendelete az 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
  11/1 (melléklet) Üröm Község 2014 évi költségvetése (Önkormányzat és Intézmények összesen) BEVÉTELEK
  11/2 (melléklet) Üröm Község 2014 évi költségvetése (Önkormányzat és Intézmények összesen) KIADÁSOK
 12. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014 (VI. 27.) számú önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről.
  12 (melléklet) Az önkormányzatnak a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 12/2014 (VI. 27.) számú önkormányzati rendelethez
 13. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014 (VI.27.) számú önkormányzati rendelete a 12/2013 (IV. 26.) számú rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt 11/2011 (IV.04.) számú rendelet módosítására az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról.
  13/1 (függelék)  Az önkormányzat állandó bizottságai.
  13/2 (függelék) A képviselő-testület bizottságai és a képviselők névsora és lakcíme.
  13/3 (melléklet) A képviselő-testület bizottságai feladatkörének jegyzéke
 14. Üröm Község Önkormányzatának 14/2014.(VI.27.) számú önkormányzati rendelete az egységes szerkezetbe foglalt 3/2013.(I.18.) számú önkormányzati rendelet módosítására a gyermekvédelem helyi rendszerének keretében biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról.
 15. Üröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014 (VI.27.) számú rendelete az 5/2013. (II.21.) számú önkormányzati rendelet módosításáraa településképi véleményezési eljárásról
 16. Üröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (VI.27.) számú önkormányzati rendelete a 11/2013 (III.28.) számú önkormányzati rendelet módosítására a településképi bejelentési eljárásról
 17. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (VII. 30.) számú önkormányzati rendelete az egységes szerkezetbe foglalt 17/2007 (XI. 24.) számú rendelet módosítására a helyi adókról
 18. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014. (VII. 30.) számú önkormányzati rendelete a kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól
 19. 19/2014. (VII. 30.) Kt. számú önkormányzati rendelete a 23/2013.(XI. 28.) Kt. számú a személyes gondoskodást nyújtó ellátások 2014. évi térítési díjairól Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelet módosítására
 20. Üröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2014. (VII.30.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 10/2005. (VI.06.) önkormányzati rendelet módosításáról
 21. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014 (IX. 11.) számú önkormányzati rendelete a 27/2012 (X.31.) számú önkormányzati rendelet módosítására az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól.
 22. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2014 (IX. 11.) számú önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és házszámozás szabályairól
 23. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2014 (X. 22.) számú rendelete az ürömi képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól
 24. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2014 (XI.14.) számú rendelete 23/2014 (X. 22.) számú rendelet módosítására az ürömi képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól
 25. Üröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelete az egységes szerkezetbe foglalt 17/2007. (XI. 24.) számú önkormányzati rendelet módosítására a helyi adókról.
 26. Üröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2014 (XI. 27.) számú rendelete az 5/2013. (II.21.) számú önkormányzati rendelet  módosítására a településképi véleményezési eljárásról
 27. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2014. (XI.27.) Kt. számú rendelete a módosított 14/2001 (IV. 25.) Kt. számú rendelet módosítására a helyi kitüntető cím és elismerések alapításáról és adományozásáról
 28. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2014 (XII.18.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2014 (VI.27) számú önkormányzati rendelettel módosított 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
  melléklet: Üröm Község 2014 évi költségvetése (Önkormányzat és Intézmények összesen) a.) bevételek b.) kiadások
 29. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2014 (XII.18.) számú önkormányzati rendelete az általa fenntartott Napraforgó Óvodában a 2015. évben fizetendő étkezési térítési díjakról
 30. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2014 (XII. 18.) számú önkormányzati rendelete az általa fenntartott Hóvirág Bölcsődében az intézményi ellátásokért fizetendő térítési díjak megállapításáról a 2015. évre
 31. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2014. (XII. 18.) Kt. számú önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások 2015. évi térítési díjairól
 32. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2014. (XII. 18.) számú rendelete az általa működtetett József Nádor Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskolában a 2015. évben fizetendő étkezési térítési díjakról
 33. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2014 (XII. 18.) számú rendelete a 9/2011 (II.24.) számú önkormányzati rendelet módosítására az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről
 34. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2014 (XII. 18.) számú önkormányzati rendelete az Üröm Község Polgármesteri Hivatalában 2014. téli időszakában az igazgatási szünet elrendeléséről