Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018-as rendeletei

 1. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
 2. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018 (III.01.) önkormányzati rendelete a 25/2017. (XII. 14.) önkormányzati  rendelet módosítására a személyes gondoskodást nyújtó ellátások 2018. évi térítési díjairól
 3. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018 (III.01.) önkormányzati rendelete a 26/2017 (XII.14.) önkormányzati rendelet módosítására a József Nádor Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskolában a 2018. évben fizetendő étkezési térítési díjakról
 4. ÜRÖM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2018. (III.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÜRÖM TELEPÜLÉSKÉPNEK VÉDELMÉRŐL
 5. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018 (III. 29.) önkormányzati rendelete a16/2007 (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítására a helyi közutak kezelésének szabályairól
 6. Üröm Község Önkormányzat 6/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelete a település 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról  (Zárszámadás)
 7. 7.Üröm Község Önkormányzatának 7/2018 (IV.26.) önkormányzati rendelete az egységes szerkezetbe foglalt 3/2013.(I.16.) önkormányzati rendeletének módosítására A gyermekvédelem helyi rendszerének keretében biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
 8. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018 (V.31.) számú önkormányzati rendelete az Üröm Község Polgármesteri Hivatalában 2018. nyári időszakában az igazgatási szünet elrendeléséről
 9. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018 (V.31.) önkormányzati rendelete a 11/2017 (VI. 29.) önkormányzati  rendelet módosítására az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályozásáról
  Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017 (VI. 29.) önkormányzati  rendelete az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályozásáról   (A módosítására kiadott 9/2018 (V.31.) önkormányzati rendelettel együtt) egységes szerkezetben 
 10. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelete a 8/2015 (IV. 30.) önkormányzati rendelettel módosított 12/2014 (VI.27.) önkormányzati rendelet módosítására a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről.
 11. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018 (VI. 29.) önkormányzati rendelete a településfejlesztéssel, településrendezéssel  és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
 12. Üröm község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2018 (VIII.22.) önkormányzati rendelete a 19/2015 (X.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
 13. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2018 (IX.27.) önkormányzati rendelete az egységes szerkezetbe foglalt 16/2007 (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítására a helyi közutak kezelésének szabályairól
 14. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2018(X.31.) önkormányzati rendelete az 1/2018 (III. 01.) önkormányzati rendelet módosítására az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
 15. Üröm Község Önkormányzat képviselő testületének 15/2018. (X.31.) önkormányzati rendelete  a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
 16. ÜRÖM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 16/2018 (X.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 4/2018. (III.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA ÜRÖM TELEPÜLÉSKÉPNEK VÉDELMÉRŐL
 17. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2018 (XI. 29.) önkormányzati rendelete az Üröm Község Polgármesteri Hivatalában 2018. téli időszakában az igazgatási szünet elrendeléséről
 18. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2018 (XII.18.) önkormányzati rendelete az általa fenntartott Ürömi Napraforgó Óvoda és Tagóvodájában a 2019. évben fizetendő étkezési térítési díjakról
 19.  Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 19/2018 (XII.18.) önkormányzati rendelete az általa fenntartott Hóvirág Bölcsődében az intézményi ellátásokértfizetendő 2019. évi térítési díjak és étkeztetési normák megállapításáról
 20. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2018. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások 2019. évi térítési díjairól
 21. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2018 (XII.18.) önkormányzati rendelete a József Nádor Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskolában a 2019. évben fizetendő étkezési térítési díjakról