Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021-es rendeletei

 1. Üröm Község Polgármesterének 1/2021. (I.14) önkormányzati rendelete általa fenntartott Üröm Napraforgó Óvoda és Tagóvodában az intézményi ellátásokért fizetenfő 2021. évi térítési díjak és étkeztetési normák megállapításáról
 2. Üröm Község Polgármesterének 2/2021. (II.15) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről
 1. Üröm Község Polgármesterének 3/2021. (III.18) a 3/2020 (II.14.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről, módosításáról
 1. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (IV.16)  önkormányzati rendelete az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló 11/2017. (VI.29) önkormányzati rendelet módosításáról
 2. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IV.30)  önkormányzati rendelete a 2020. évi zárszámadásról
 1. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (V.26)  önkormányzati rendelete a 2/2021 (II.5) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról
 1. Üröm Község Polgármesterének 7/2021. (VI.14) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 13/2017 (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
 1. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VI.14) számú önkormányzati rendelete egyes ingatlanokat érintő építési tilalom elrendeléséről
 2. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VI.30) számú önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 16/2017 (XI.30) és 16/2019 (XI.28) önkormányzati rendelettel módosított 14/2016 (XII.01) önkormányzati rendelet módosításáról
 3. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VI.30) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 19/2020 (X.29) önkormányzati rendeletének módosításáról
 1. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX.2) számú önkormányzati rendelete a helyi közutak kezelésének szabályairól szóló többször módosított 16/2007 (XI.30) önkormányzati rendelet módosításáról
 2. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX.22) számú önkormányzati rendelete Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 2/2015 (II.13) önkormányzati rendelet módosításáról
 3. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IX.22) számú önkormányzati rendelete a 2/2021 (II.15) önkormányzati rendelet módosítására az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
 1. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (X.27)  számú önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló többször módosított 12/2014 (VI,27) önkormányzati rendelet módosításáról
 1. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2021. (XI.29)  számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 19/2020. (X.29) önkormányzati rendeletének módosításáról
 2. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2021. (XI.29)  számú önkormányzati rendelete az általa fenntartott Hóvirág Bölcsödében az intézményi ellátásokért fizetendő 2022. évi térítési díjak és étkezési normák megállapításáról
 3. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2021. (XI.29)  számú önkormányzati rendelete a József Nádor Általános Mővészetoktatási Iskolában fizetendő 2022. évi térítési díjak és étkezési normák megállapításáról