Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020-as rendeletei

 1. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (I.30.)önkormányzati rendelete a 2/2016 (II.16.), 12/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2015 (II.13.) önkormányzati rendelet módosítására Üröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
 2. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (I.30.) önkormányzati rendelete a 24/2015 (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosítására az általa fenntartott Hóvirág Bölcsődében az intézményi ellátásokért fizetendő térítési díjak megállapításáról a 2020. évre
 3. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
 4. Üröm község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete a 11/2008 (VII. 02.) önkormányzati rendelet módosítására  a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról
 5. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020 (VI.25.) önkormányzati rendelete a 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről, - tobábbi mellékletek
 6. Üröm Község Önkormányzat 6/2020. (VI.25) önkormányzati rendelete a település 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
 7. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020 (VI.25.) önkormányzati rendelete az 3/2020 (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
 8. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020(VI.25.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről alkotott 9/2015(IV.30) számú önkormányzati rendelet módosításáról.
 9. ÜRÖM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 9/2020. (VI.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÜRÖM TELEPÜLÉSKÉPNEK VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ 4/2018. (III.29.) ÖNK. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
 10. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2020. VI.25.) önkormányzati rendelete a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 11/2018 (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról.
 11. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2020. (09.10.) önkormányzati rendelete a az 1(2013.(I.18.) számú rendelet a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról módosításáról
 12. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. (09.10.) önkormányzati rendelete a 12/2019 (X. 31.) számú rendelet az ürömi képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól módosításáról.
 13. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2020. (09.10.) önkormányzati rendelete a többször módosított 12/2014(VI.27) számú önkormányzati rendelete a közösségi együttélés szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről módosításáról.
 14. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2020(IX.10) önkormányzati rendelete a18/2019 (XII.19.) önkormányzati rendelet az általa fenntartott Ürömi Napraforgó Óvoda és Tagóvodájában a 2020. évben fizetendő étkezési térítési díjak módosításáról
 15. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2020(IX.10) önkormányzati rendelete a 19/2019 (XII.19.) önkormányzati rendelet az általa fenntartott Hóvirág Bölcsődében az intézményi ellátásokért fizetendő 2020. évi térítési díjak és étkeztetési normák megállapítására módosításáról
 16. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2020(IX.10) önkormányzati rendelete a 21/2019 (XII.19.) önkormányzati rendelet a József Nádor Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskolában a 2020. évben fizetendő étkezési térítési díjakról módosításáról
 17. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2020(IX.10) önkormányzati rendelete az általa fenntartott Ürömi Hóvirág Bölcsődében az intézményi ellátásokért fizetendő térítési díjak megállapításáról
 18. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2020(X.01) önkormányzati rendelete a többször módosított 16/2007(XI.30) önkormányzati rendelet a helyi közutak kezelésének szabályairól módosításáról
 19. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2020(X.29) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
 20. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2020(X.29) Önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről
 21. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2020(XI.4) Önkormányzati rendelete egyes ingatlanokat érintő épitési tilalom elrendeléséről
 22. Üröm Község Polgármesterének 22/2020 (XI.19.) önkormányzati rendelete a viziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről
 23. Üröm Község Polgármesterének 23/2020 (XI. 30.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 16/2017 (XI.30) és 16/2019(XI.28)önkormányzati rendelettel módosított 4/2016 (XII.01)önkormányzati rendelet módosításáról.
 24. Üröm Község Polgármesterének24/2020 (XII. 10.) önkormányzati rendelete a többször módosított 12/2014(VI.27) számú önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről módosításáról
 25. Üröm Község Polgármesterének 25/2020 (XII. 11.) önkormányzati rendelete a József Nádor Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskolában fizetendő 2021. évi térítési díjak és étkeztetési normák megállapításáról
 26. Üröm Község Polgármesterének 26/2020 (XII. 11.) önkormányzati rendelete általa fenntartott Hóvirág Bölcsődében az intézményi ellátásokért fizetendő 2021. évi térítési díjak és étkeztetési normák megállapításáról
 27. Üröm Község Polgármesterének 27/2020 (XII. 17.) a többször módosított 5/2011 (II.24) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló rendelet módosításáról
 28. Üröm Község Polgármesterének 28/2020 (XII. 18.) a többször módosított 4/2016 (XII.01) számú rendelet a helyi adókról módosításáról szóló 23/2020 (XI.30) önkormányzati rendelet hatályba nem lépésének kimondásáról