Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012-es rendeletei.

 1. Rendelet 2012 évi költségvetés és gördülőter
 2. Rendelet 2011 évi költségvetés módosítása
 3. Rendelet helyi építési szabályzatának módosításáról
 4. Rendelet egységes helyi építési szabályzat
 5. Rendelet szociális rendelet
 6. Helyi adórendelet
 7. Rendelet zárszámadás
 8. Vagyonrendelet - 8.számú rendelet melléklete
 9. Rendeletbölcsödei intézmény térítései
 10. Rendelet a szabálysértési renelkezések hatályon kí
 11. Rendelet kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának feltételeiről
 12. A helyi állattartás szabályainak módosítása
 13. Szociális rendelet módosítása
 14. Környezetvédelmi rendelet
 15. Szilárd hulladék szálítás
 16. A gyermekvédelem helyi rendszerének keretében biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
 17. A szociális gondoskodás helyi szabályairól
 18. Rendelet tiltott kirívóan közöségellenes magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának feltételeiről
 19. Térítési díj a bölcsődében
 20. Forgalomképtelen, kivett belterület, forgalomképessé nyilvánításáról
 21. Költségvetés módosítás
 22. Bölcsődei térítési díj módosítás
 23. Helyi állattartás szabályainak módosítása
 24. Téli igazgatási szünet a PH-ban
 25. Rendelet forgalomképessé nyilvánitas
 26. Forgalomképessé nyilvánítás
 27. Vagyonrendelet
 28. Adórendelet
 29. Építési tilalom elrendelése barackos deák ferenc utca
 30. Óvoda étkezési térítési díjak
 31. Temető rendelet módosítása
 32. Térítési díj rendelet az iskolában
 33. Tiltott kirívóan közösségellenes magatartások rendelet hatályon kívül helyezése
 34. Bölcsőde étkezési térítési díjak
 35. Személyes gondoskodás díjtételei rendelet
 36. Szmsz módosítás