Könyvtár

Elérhetőség:

2096 Üröm, Dózsa Gy. u. 18.
Könyvtáros: Mervó Katalin
06-26-350-199

konyvtarurom@gmail.com 

 Nyitva tartás:

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
zárva
1230 - 1900
1230 - 1900 
 800 - 1400
 800 - 1400


Mit talál a könyvtárban?

 • 16 000 könyvet, melynek legnagyobb része kölcsönözhető. Szépirodalom, gyerekkönyvek, ifjúsági irodalom, ismeretterjesztő irodalom mellett van bőségesen szórakoztató irodalom, sok kötelező olvasmány, német és angol nyelvű könyv is.
 • Könyvtárunkban hozzáférhetők Üröm Község Önkormányzata Képviselőtestületének rendeletei, határozatai, az ülések jegyzőkönyvei.
 • A honismereti gyűjteményben községünk múltjáról találhatók könyvek, újságcikkek és körülbelül 5000 darab fénykép. Ezek helyben megtekinthetők vagy DVD-n kölcsönözhetők.
 • Két számítógépen dolgozhatnak, internetezhetnek a könyvtárlátogatók.


Hogyan lehet beiratkozni, kölcsönözni?

Állampolgári jogon mindenki látogathatja a könyvtárat, a szabadpolcon lévő könyveket helyben használhatja, valamint felvilágosítást kérhet a könyvtár szolgáltatásairól.

Ha bármilyen dokumentumot kölcsönözni szeretne, akkor személyi adatai rögzítése mellett beiratkozási díjat kell fizetnie. A beiratkozáshoz személyi igazolvány szükséges. A beiratkozási díj 600 Ft egy évre. A tanulók, nyugdíjasok, könyvtári és levéltári dolgozók, valamint a pedagógusok térítési díj fizetése nélkül iratkozhatnak be.

A könyvtár kölcsönzési állományából egy olvasó egyszerre 6 könyvet kölcsönözhet. A kölcsönzési határidő egy hónap, mely meghosszabbítható.

A könyvtárban szívesen fogadunk otthon feleslegessé vált könyveket, folyóiratokat, hetilapokat, CD-ket, DVD-ket.

„Üröm az idő sodrában” című helytörténeti könyv megvásárolható a könyvtárban.

Ismerkedjen meg könyvtárunkkal, legyen rendszeres látogatója, olvasója, használója!

Látogasson el a Könyvtár facebook oldalára is, ahol folyamatosan friss információkat talál.

Küldetésnyilatkozat

A Kossuth Lajos Közösségi Ház és Könyvtár a település nyilvános könyvtáraként fő feladatának azt tekinti, hogy az érdeklődők lehető legszélesebb köre számára biztosítsa a feltételeket a magyar és az egyetemes kultúra kincseinek megismerésére, a folyamatos önművelésre, a színvonalas szórakozásra.

Ennek érdekében a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó dokumentumok beszerzésével, feldolgozásával és könyvtári szolgáltatások szervezésével támogatja:

 • a szervezett oktatásban és az önképzésben résztvevő személyek tanulását, a gazdaság, a társadalom,
 • a tudomány és a kultúra területén való tájékozódást, az irodalom és más művészeti ágak alkotóinak és alkotásainak megismerését,
 • a könyvtárhasználók számára helytörténeti információk biztosítását,
 • a német nemzetiségi kisebbséghez tartozók német nyelvű könyvekkel való ellátását,
 • a szabadidő hasznos eltöltését,
 • a gyermekek önálló ismeretszerzési tevékenységét,
 • az egész életen át tartó tanulás segítését.


Üröm, 2016. március 31.