Településrendezési terv

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSAVÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ 20.11.

Üröm Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. évben településrendezési eszközeinek módosítását és felülvizsgálatát indította el a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szabályai szerint teljes eljárásban.

A módosított / felülvizsgált terv a Budapesti Agglomerációra, így a településünkre vonatkozó jogszabályokat tartalmazó, 2019. évben hatályba lépett, Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény valamint a Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének Pest megye területrendezési tervéről szóló 10/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelete

szerint készült el és tartalmazza a helyben jelentkező aktuális változtatási szándékokat. Ezek között legfontosabbak az M0 gyorsforgalmi út, az annak csomópontjához csatlakozó gazdasági övezet, az ortodox emlékhely és temető, a falusias területek lakásszámának szabályozása.

A településrendezési eszközök módosított tervezete valamint a terv környezeti vizsgálata a véleményezési szakasz keretében honlapunkon valamint a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodájában papíralapon megtekinthető. 

Kérjük, hogy észrevételeiket tegyék meg 2020. november 23-ig az Önkormányzatnak címzett levélben: Települési főépítész / 2096 Üröm, Iskola utca 10. vagy email útján: legradiedit@urom.hu.

2020. 11. 02.


 

2019 évi dokumentumok:

 

2018-áprilisi dokumentumok:


TISZTELT ÉPÍTKEZŐK, TISZTELT TERVEZŐK! 

 

ÜRÖMÖN TÖBB OLYAN ÉPÍTÉSI ÖVEZET VAN, MELYBEN TELKENKÉNT EGY ÉPÜLET ÉPÍTHETŐ.

EGY ÉPÜLETRE – FÜGGETLENÜL ATTÓL,HOGY EGY, KETTŐ, NÉGY LAKÁS VAGY MÁS RENDELETETÉSI EGYSÉG LESZ BENNE:

EGY EGYSÉGES TERVEZÉSI PROGRAMOT KELL A TERVEZŐ RÉSZÉRE ADNI,

EGYSZERRE KELL MEGTERVEZNI EGY – KAMARAI JOGOSULTSÁGGAL RENDELKEZŐ – TERVEZŐNEK, AKI ALÁÍRÁSÁVAL VÁLLALJA A TERVÉRT A FELELŐSSÉGET (MELY AZ EGYSZERŰ BEJELENTÉS ESETÉN SOKKAL NAGYOBB, MINT KORÁBBAN) 

AZ ÉPÜLETNEK TERMÉSZETESEN EGY, EGYSÉGES ÉPÜLET KÉPÉT KELL MUTATNIA, MELYNEK SZERKEZETEI, FORMÁI (ALAPOZÁS, FAL, NYÍLÁSZÁRÓ, REDŐNY, TETŐ, ERESZ, SZÍN) CSAK EGY ÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ ALAPJÁN KÉSZÜLHETNEK. 

A KÉSZÜLŐ TERVEZÉSI PROGRAM, TERV IDŐSZAKÁBAN SZÍVESEN EGYEZTETÜNK A POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODÁJÁBAN.

2017. november 13.

VÁROSY PÉTER

ÖNKORMÁNYZATI FŐÉPÍTÉSZ