Hirdetmény

Hirdetmény
Üröm Község településrendezési eszközei teljeskörűen 2017. júniusában kerültek jóváhagyásra - 2023.01.04.

Üröm Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2022 (II.02.) számú határozatával a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szabályai szerint teljes eljárásban településrendezési eszközeinek módosítását kezdeményezte.

A módosításról 2022. március hónapban az Önkormányzat honlapján és a Polgármesteri Hivatalban értesítette a lakosságot. A beérkezett észrevételek, kérelmek feldolgozása megtörtént. 2022. július hónapban életbe lépett a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet, mely újra szabályozta a településrendezési tartalmakat és eljárásokat.

A Képviselő-testület 124/2022. (XI.23.) határozatával döntött a lakossági igények befogadásáról és a fenti új rendelet előírásainak megfelelően elindította a módosítás eljárást.

A módosítások tervezete megtekinthető ezen a linken és a Polgármesteri Hivatal műszaki irodáján.

Kérjük, hogy észrevételeiket 2023. január 17-ig tegyék meg az Önkormányzatnak címzett

  • levélben: Települési főépítész / 2096 Üröm, Iskola utca 10. vagy
  • email útján: legradiedit@urom.hu 

Városy Péter főépítész


Hirdetmény
Településképi rendelet módosítása - 2022.08.08.

Üröm Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a településképi rendelet módosítását határozta el. A módosítás tervezete az alábbiakban olvasható, melyhez 2022. augusztus 23-ig várjuk észrevételeiket a legradiedit@urom.hu email-címre vagy a 2096 Üröm, Iskola utca 10. postacímre vagy a Polgármesteri Hivatal iktatójába.

Az alaprendeletet a következő linken olvashatják.

Észrevételeikkel segítik munkánkat, köszönjük.

Városy Péter főépítész


Hirdetmény
TSZT és HÉSZ - 2022.03.08.

Üröm Község településrendezési eszközei teljeskörűen 2017. júniusában kerültek jóváhagyásra.

Üröm Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2022 (II.02.) számú határozatával a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI 8.) Korm. rendelet szabályai szerint teljes eljárásban településrendezési eszközeinek módosítását kezdeményezte.

A településrendezési eszközök — településszerkezeti terv (TSZT) és helyi építési szabályzat (HÉSZ) a szabályozási terv melléklettel — módosításai részben a 2021, 2022 év folyamán érkezett lakossági kérelmek rendezése, részben a folyamatban lévő építési eljárások által felszínre hozott szabályozási problémák megoldása céljából készülnek.

Ezúton kérjük, hogy igényeikkel, problémájukkal most forduljanak az önkormányzathoz, mert a módosítási eljárás beindítása után már csak apró korrekciós változtatások lehetségesek. Kérjük, hogy észrevételeiket 2022. április 8.-ig tegyék meg az Önkormányzatnak címzett levélben: Települési főépítész / 2096 Üröm, Iskola utca 10. vagy email útján: legradiediti a urom.hu.

Kérjük továbbá, hogy értesítsék ismerőseiket jelen hirdetményről és a hozzászólási lehetőségről.

További részletek >>


 Meghívó
Földtulajdonosok vadászati közösségének gyűlésére

Alulírott Murvai László, mint a „PILISVÖLGYE Földtulajdonosok Vadászati Közösségének" képviselője a „Vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról" szóló 1996. évi LV. törvény (továbbiakban: Vtv.) 12. § (14) bek. és 14. § alapján, és a végrehajtására kiadott 79/2004. (V.4.) FVM rendelet (továbbiakban: Vhr.) 10. § (2)-(3) bekezdése szerint az alábbi módon és időben tartandó gyűlésre hívja meg az érintett földtulajdonosokat.

A szavazás módja: elektronikus úton

A gyűlés (szavazás) ideje: 2021. május 31-én 12:00 óráig

További részletek >>