Hirdetmény

Üröm egységes ivóvízellátó hálózat vízjogi üzemeltetési engedélye


Hirdetmény
A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Fokttv.) 19. § a) pontjában foglaltak alapján megállapításra került, hogy a Pest Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 1. (1117 Budapest, Karinthy Frigyes út 3.), mint ingatlanügyi hatóság előtt folyamatban lévő eljárás során az alanti, Üröm településen lévő külterületi fekvésű ingatlan bejegyzett természetes személy tulajdonosa nem beazonosítható személy.


Hirdetmény
Üröm Község településrendezési eszközei teljeskörűen 2017. júniusában kerültek jóváhagyásra - 2023.01.04.

Üröm Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2022 (II.02.) számú határozatával a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szabályai szerint teljes eljárásban településrendezési eszközeinek módosítását kezdeményezte.

A módosításról 2022. március hónapban az Önkormányzat honlapján és a Polgármesteri Hivatalban értesítette a lakosságot. A beérkezett észrevételek, kérelmek feldolgozása megtörtént. 2022. július hónapban életbe lépett a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet, mely újra szabályozta a településrendezési tartalmakat és eljárásokat.

A Képviselő-testület 124/2022. (XI.23.) határozatával döntött a lakossági igények befogadásáról és a fenti új rendelet előírásainak megfelelően elindította a módosítás eljárást.

A módosítások tervezete megtekinthető ezen a linken és a Polgármesteri Hivatal műszaki irodáján.

Kérjük, hogy észrevételeiket 2023. január 17-ig tegyék meg az Önkormányzatnak címzett

  • levélben: Települési főépítész / 2096 Üröm, Iskola utca 10. vagy
  • email útján: legradiedit@urom.hu 

Városy Péter főépítész


Hirdetmény
Településképi rendelet módosítása - 2022.08.08.

Üröm Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a településképi rendelet módosítását határozta el. A módosítás tervezete az alábbiakban olvasható, melyhez 2022. augusztus 23-ig várjuk észrevételeiket a legradiedit@urom.hu email-címre vagy a 2096 Üröm, Iskola utca 10. postacímre vagy a Polgármesteri Hivatal iktatójába.

Az alaprendeletet a következő linken olvashatják.

Észrevételeikkel segítik munkánkat, köszönjük.

Városy Péter főépítész


Hirdetmény
TSZT és HÉSZ - 2022.03.08.

Üröm Község településrendezési eszközei teljeskörűen 2017. júniusában kerültek jóváhagyásra.

Üröm Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2022 (II.02.) számú határozatával a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI 8.) Korm. rendelet szabályai szerint teljes eljárásban településrendezési eszközeinek módosítását kezdeményezte.

A településrendezési eszközök — településszerkezeti terv (TSZT) és helyi építési szabályzat (HÉSZ) a szabályozási terv melléklettel — módosításai részben a 2021, 2022 év folyamán érkezett lakossági kérelmek rendezése, részben a folyamatban lévő építési eljárások által felszínre hozott szabályozási problémák megoldása céljából készülnek.

Ezúton kérjük, hogy igényeikkel, problémájukkal most forduljanak az önkormányzathoz, mert a módosítási eljárás beindítása után már csak apró korrekciós változtatások lehetségesek. Kérjük, hogy észrevételeiket 2022. április 8.-ig tegyék meg az Önkormányzatnak címzett levélben: Települési főépítész / 2096 Üröm, Iskola utca 10. vagy email útján: legradiediti a urom.hu.

Kérjük továbbá, hogy értesítsék ismerőseiket jelen hirdetményről és a hozzászólási lehetőségről.

További részletek >>


 Meghívó
Földtulajdonosok vadászati közösségének gyűlésére

Alulírott Murvai László, mint a „PILISVÖLGYE Földtulajdonosok Vadászati Közösségének" képviselője a „Vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról" szóló 1996. évi LV. törvény (továbbiakban: Vtv.) 12. § (14) bek. és 14. § alapján, és a végrehajtására kiadott 79/2004. (V.4.) FVM rendelet (továbbiakban: Vhr.) 10. § (2)-(3) bekezdése szerint az alábbi módon és időben tartandó gyűlésre hívja meg az érintett földtulajdonosokat.

A szavazás módja: elektronikus úton

A gyűlés (szavazás) ideje: 2021. május 31-én 12:00 óráig

További részletek >>