Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017-es rendeletei

 1. Üröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (I.12.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló egységes szerkezetbe foglalt 10/2005. (VI.06.) önkormányzati rendelet módosításáról
 2. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
 3. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017 (II. 23.) önkormányzati rendelete a 12/2016 (IX. 29.) önkormányzati rendelettel módosított, 4/2016 (III. 31.) önkormányzati rendelettel módosított az 1/2016 (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítására az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
 4. Üröm Község Önkormányzat 4/2017.(III.30.) önkormányzati rendelete a település 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról (Zárszámadás)
 5. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017 (IV.27.) Kt. számú rendelete a helyi közutak kezelésének szabályaira alkotott többszörösen módosított 16/2007 (XI. 30.) Kt. számú rendelet módosítására
 6. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017 (IV. 27.) önkormányzati rendelete a módosított 5/2011 (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására a temetőkről és a temetkezés rendjéről
 7. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017 (VI. 07.) önkormányzati rendelete az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról
 8. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017 (VI.07.) önkormányzati rendelete a Közszolgálati Tisztviselők Napjának, július 1-jének munkaszüneti nappá nyilvánításáról
 9.  Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017 (VI. 07.) önkormányzati rendelete a 19/2015. (X.29.) önkormányzati rendelet módosítására forgalomképtelen 3502/1 hrsz-ú ingatlan forgalomképessé nyilvántartásáról.
 10. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017 (VI. 29.) önkormányzati rendelete a 2/2017 (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítására az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
 11. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017 (VI. 29.) önkormányzati rendelete az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályozásáról
 12. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017 (VI. 29.) számú önkormányzati rendelete az Üröm Község Polgármesteri Hivatalában 2017. nyári időszakában az igazgatási szünet elrendeléséről
 13. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2017(VI.29.) önkormányzati rendelete  -ÜRÖM KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL
 14. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017 (IX. 28.) önkormányzati rendeleteA helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáró
 15. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2017 (XI.03.) önkormányzati rendelete a 16/2007 (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítására a helyi közutak kezelésének szabályairól
 16. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelete a 14/2016 (XII. 01.) önkormányzati rendelet módosítására a helyi adókról
 17. Üröm község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelete a17/2015 (IX.24.) önkormányzati rendelet módosítására a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról
 18. Üröm község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelete az 5/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására a temetőkről és a temetkezésről
 19. Üröm Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelete a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről, a településképibejelentési_eljárásról
 20. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelete a 3/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására a szociális ellátásokról
 21. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2017 (XI. 30.) önkormányzati rendelete az Üröm Község Polgármesteri Hivatalában 2017. téli időszakában az igazgatási szünet elrendeléséről
 22. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2017 (XII. 14.) önkormányzati rendelete a 2/2017 (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítására az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
 23. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2017 (XII.14.) önkormányzati rendelete az általa fenntartott Ürömi Napraforgó Óvoda és Tagóvodájában a 2018. évben fizetendő étkezési térítési díjakról
 24. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 24/2017 (XII.14.) önkormányzati rendelete az általa fenntartott Hóvirág Bölcsődében az intézményi ellátásokért fizetendő 2018. évi térítési díjak és étkeztetési normák megállapításáról
 25. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások 2018. évi térítési díjairól
 26. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2017 (XII.14.) önkormányzati rendelete a József Nádor Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskolában a 2018. évben fizetendő étkezési térítési díjakról