Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019-as rendeletei

 1. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019 (I.31.) önkormányzati rendelete az egységes szerkezetbe foglalt 14/2001 (IV. 25.) önkormányzati rendelet módosítására a helyi kitüntető cím és elismerése alapításáról és adományozásáról
 2. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
 3. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019 (III.28.) önkormányzati rendelete  az egységes szerkezetbe foglalt 16/2007 (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítására  a helyi közutak kezelésének zabályairól
 4. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019 (III.28.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 13/2017(VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
 5. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019 (IV. 25.) önkormányzati rendelete a 14/2018. (X. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2018 (III. 01.) önkormányzati rendelet módosítására az nkormányzat 2018. évi költségvetésérőlÜröm Község Önkormányzat 6/2019.(IV.25.) önkormányzati rendelete a település  2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
 6. Üröm Község Önkormányzat 6/2019.(IV.25.) önkormányzati rendelete a település 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról (Zárszámadás)
 7. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019 (V.30.) önkormányzati rendelete a 2/2011 (I. 14.), 8/2008 (IV. 21.), 6/2004 (III. 01.), 15/2007 (VI. 27.) önkormányzati rendeletekkel módosított 22/2002 (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosítására a háziorvosi, házi gyermekorvosi és védőnői körzetekről
 8. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019 (V.30.) önkormányzati rendelete az Üröm Község Polgármesteri Hivatalában 2019. nyári időszakában az igazgatási szünet elrendeléséről
 9. Üröm Község Önkormányzat 9/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
 10. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019 (VI.27.) önkormányzati rendelete a helyi közutak kezelésének szabályairól alkotott 16/2007 (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítására
 11.  Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2019 (VI.27.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 13/2017(VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
 12. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019 (X.30.) önkormányzati rendelete a 2/2016 (II.16.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2015 (II.13.) önkormányzati rendelet módosítására Üröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
 13. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2019 (X. 31.) számú rendelete az ürömi képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól
 14. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2019 (XI.28.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről alkotott 12/2014 (VI. 27.) számú önkormányzati rendelete módosítására
 15. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2019 (XI. 28.) önkormányzati rendelete Üröm Község Polgármesteri Hivatalában 2019. téli időszakában az igazgatási szünet elrendeléséről
 16. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2019 (XI.28.) önkormányzati rendelete a 16/2017 (XI.30) önkormányzati rendelettel módosított 14/2016 (XII. 01.) számú önkormányzati rendelet módosítására a helyi adókról
 17. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2019 (XII.19.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló egységes szerkezetbe foglalt 5/2011 (II. 24.) számú önkormányzati rendelete módosítására
 18. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2019 (XII.19.) önkormányzati rendelete az általa fenntartott Ürömi Napraforgó Óvoda és Tagóvodájában a 2020. évben fizetendő étkezési térítési díjakról
 19. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 19/2019 (XII.19.) önkormányzati rendelete az általa fenntartott Hóvirág Bölcsődében az intézményi ellátásokért fizetendő 2020. évi térítési díjak és étkeztetési normák megállapításáról
 20. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2019. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások 2020. évi térítési díjairól
 21. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2019 (XII.19.) önkormányzati rendelete a József Nádor Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskolában a 2020. évben fizetendő étkezési térítési díjakról