Idősek klubja

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

ÜRÖM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

IDŐSEK KLUBJA

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

 

Szociális gondozó

Munkakör/feladatkör betöltésére.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A személyes gondoskodást nyújtó nappali és házi gondozás keretében felmerülő feladatok ellátása.

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy

FEOR besorolás: 3513 Szociális gondozó, szakgondozó

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Üröm

Álláshirdető szervezet bemutatása: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra aAz illetmény megállapítására és a juttatásokra aközalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , illetve a szociális,valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet az irányadók. A munkáltató a besorolási béren felül illetményeltérítést éscafetéria juttatást nyújt.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A pályázatot a munkaugy@urom.hu email címre, Szabóné dr Bartholomaei Krisztina jegyző részére kérjük benyújtani. A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást Almási Magdolna intézményvezető nyújt a 06/20/351-5065 telefonszámon.

 

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:

 • Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma - középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség , Idősek és fogyatékos felnőttek gondozása, 1/2000. SzCsM rendeletben előírtak megléte

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

 • A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
 • A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
 • Egyéb pályázati előnyök: Az idős gondozás területén nyert szakmai tapasztalat, valamint szociális érzékenység, empátia.

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • részletes szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.07.11. 00:00

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.07.12. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Üröm Község honlapja - www.urom.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.07.15.

Publikálás tervezett időpontja: 2024.06.24.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.