Csúszásmentesítés

Felkérjük a lakosságot, arra, hogy a csapadékos, havas időszak beköszöntésével az ingatlanuk előtti járdaszakasz, közterületet tisztántartására csúszásmentesítésére nagyobb figyelmet fordítsanak. Az ingatlan előtti terület csúszásmentesítési kötelezettség nem teljesítése esetén történő balesetek miatt, az ingatlan tulajdonosa helytállási, kártérítési kötelezettséggel tartozik.

A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (VI. 27.) számú önkormányzati rendelet 2. §-a közterület használatával kapcsolatos közösségi együttélés szabályaiba ütköző cselekménynek minősíti az (1) bekezdés j) pontja alapján „azt, aki nem gondoskodik, az ingatlana előtti járdaszakasz rendszeres tisztántartásáról, téli időszakban a hó, és síkosság mentesítéséről,”.

A fenti problémák elkerülése végett kérjünk az ingatlan tulajdonosait/használóit, hogy kötelezettségüknek az erre történő felszólítást megelőzően tegyenek eleget.

Együttműködésüket megköszönve:

Ürömi Polgármesteri Hivatal Jegyzője