Közigazgatási hatósági eljárás

HIRDETMÉNY

Közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról

Az ügy tárgya: Üröm egységes ivóvízellátó hálózat vízjogi üzemeltetési engedélyezése

Az ügy száma: 35100/16862/2022. ált.

Az eljárás megindításának napja:az Ákr. 50. § (1) bekezdése szerint, az Ákr. 37. § (2) bekezdése alapján 2022. december 5. napja.

Az ügyintézési határidő: az Ákr. 50.§ (2) bekezdése alapján 60 nap.