Pilisi feltáró kerékpárút

KÖZLEMÉNY

környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról

Az ügy tárgya: A Budapest - Solymár - Pilisszentiván - Piliscsaba - Pilisjászfalu - Leányvár közötti "Pilisi feltáró kerékpárút" fejlesztésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési e/járástól szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján,

Az ügy Iktató száma: PE-06/KTF/13130/2023.

Az eljárás megindításának napja: 2023. február 27.

Az ügyintézési határidő: 45 nap