Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45 § biztosított jogkörömben eljárva Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének soros ülését:

 

                                    2020. február 26-án (szerdán) 17.00 órára

 

összehívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

 

Javasolt napirendi pontok:

 

 

1.)   A non-profit szervezetek által benyújtott támogatási pályázatok elbírálása. 

 

      Előadó: polgármester

                    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

2.)   Üröm – Pilisborosjenő Református Társegyházközség támogatási kérelme.

 

Előadó: polgármester

                    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

3.)   A polgármester írásos tájékoztatója a vagyonrendeletben szabályozott átruházott hatáskörben történő jogkör gyakorlásáról.

 

Előadó: polgármester

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

4.)   Községi temető bővítésére beérkezett árajánlatokban döntés

 

Előadó:  polgármester

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság

 

5.)   A Gamma Kommunikációs Kft. és az önkormányzat között létrejött szerződés jóváhagyása.

 

Előadó: polgármester

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

6.)   A 2020/2021 nevelési évre az óvodai beiratkozások időpontjának meghatározása.

 

      Előadó: polgármester

                    intézményvezető

 

7.)   A 2020/2021 nevelési évre a bölcsődei beiratkozások időpontjának meghatározása.

 

      Előadó: polgármester

                    intézményvezető

                 

8.) Az Ürömi Napraforgó Óvoda és Tagóvodája nyári zárva tartási idejének     meghatározása.

           

      Előadó: polgármester

  intézményvezető

 

9.) Az Ürömi Hóvirág Bölcsőde nyári zárva tartási idejének meghatározása.

 

      Előadó: polgármester

  intézményvezető

 

10.) A 145/2019. (XI. 27.) Kt. számú határozat módosítása

 

Előadó:  alpolgármester

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

11.) Közvilágítás korszerűsítés I. ütemének árajánlataiban döntés

 

Előadó:  polgármester

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

12.)                A művelődési ház és könyvtár 2019. évi beszámolójának és 2020. évi szakmai

munkatervének jóváhagyására javaslat.

 

Előadó: Művelődési Ház igazgatója

Véleményező: Kulturális Bizottság

 

13.)                Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének __/2020. (…..) önkormányzati rendelete a 11/2008. (VII. 02.) önkormányzati rendelet módosítására a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról

 

Előadó: polgármester

    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

14.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának helyzetéről.

 

Előadó: polgármester

             Jegyző

 

15.) Egyebek

 

 

Üröm, 2020. február 20.

 

                                                                             Laboda Gábor sk.

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark