Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény 20/A.§-a alapján

pályázatot ír ki.

az Ürömi Hóvirág Bölcsőde

Bölcsődevezetői munkakör ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A magasabb vezetői megbízás határozott időre, öt évre szól, 2020. július 1. napjától 2025. június 30. napjáig.

Munkavégzés helye: 2096, Üröm Petőfi Sándor utca 22.

A beosztáshoz tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az önkormányzat által fenntartott Hóvirág Bölcsőde, mint intézmény magasabb vezetői feladatainak ellátására, gondozók és egyéb foglalkoztatottak irányítása, a szakszerű és törvényes működés belső feltételeinek megteremtése, az előírt személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állásáról való gondoskodás, az intézménybe felvett gyermekek ellátásával kapcsolatos szakmai feladtok ellátása. A bölcsőde gazdasági ügyvitelének ellátása, előírt nyilvántartások vezetése, élelmezéssel kapcsolatos feladatokban való közreműködés. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 23. (1) bekezdés alapján a magasabb vezetői megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott – a kinevezés szerinti munkakörre (szakgondozási kinevezés) mellett – látja el a magasabb vezetői beosztással származó feladatait.

Illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetményre, és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. rendelkezései az irányadóak, valamint az e törvénynek a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000 (XII.26.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • 15/1998 (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklete szerinti végzettség megléte (csecsemő és kisgyermeknevelő BA, vagy bölcsődei szakgondozó OKJ, csecsemő és kisgyermekgondozó OKJ, csecsemő és gyermeknevelő-gondozó OKJ, csecsemő és gyermekgondozói OKJ, csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ), kisgyermekgondozói nevelő OKJ, végzettséggel rendelkező intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális szakképzettség, pedagógus szakképzettség
 • A 257/2000 (XII.26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés alapján legalább 5 év szakmai tapasztalat
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok, iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz
 • Részletes szakmai program
 • Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak megkéréséről
 • Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó kinevezése esetén vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz.
 • Nyilatkozat arról, hogy amennyiben a pályázat elbírálása nyílt testületi ülésen történik, ehhez hozzájárul.


A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Feketéné Kovács Ágnes nyújt, a +36 26 350 054-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton Üröm Község Önkormányzat címére (2096, Üröm Iskola u. 10). A pályázatra azonosító számot, valamint „Bölcsődevezető" jelölést fel kell tüntetni.
 • Elektronikus úton, Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
 • Személyesen lehet benyújtani 2096 Üröm, Iskola utca 10. Polgármesteri Hivatal

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A 326/2013 (VIII.30) Kormányrendelet szerinti véleményezést és a pályázók meghallgatását követően Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal hirdetési portálján
 • Oktatási és Kulturális Közlöny
 • Üröm Község Önkormányzat hivatalos honlapja
 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark