2019. évben hatályba lépett a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (MTrT) mely a Budapesti Agglomerációra, így a településünkre vonatkozó jogszabályokat is tartalmazza.

Üröm Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – több más, alább részletezett településrendezési feladat megoldása mellett - az új területrendezési törvénynek való megfelelés céljából a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet – továbbiakban: R. - szabályai szerint teljes eljárásban településrendezési eszközeinek módosítását kezdeményezte.

A településrendezési eszközök – településszerkezeti terv (TSZT) és helyi építési szabályzat (HÉSZ) a szabályozási terv melléklettel – módosításai a következőkre terjednek ki.

 1. Felülvizsgálat és összehangolás a fent említett 2018. évi CXXXIX. törvénnyel (MTrT).
 2. A M0 csomópont feltüntetése a településrendezési eszközökben a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT adatszolgáltatása alapján.
 3. Az M0 nyomvonalára vonatkozó szabályok aktualizálása a NIF ZRT. előírásai szerint.
 4. Az M0 csomópontban korábban tervezett gazdasági terület módosítása a terület szinten tartása mellett hozzáillesztés a csomóponti létesítményekhez.
 5. Ortodox temető kijelölése a Cseresznyés út mellett államközi megállapodás alapján.
 6. Korlátozás bevezetése a HÉSZ-be az üzleti célból létesítendő telkenkénti második lakásra vonatkozóan.
 7. A Kőbányai út melletti ipari tevékenység zajvédelmének lehetővé tétele a HÉSZ módosításával.
 8. A Völgyliget – Völgypark számára közpark, játszótér biztosítása a szabályozási terv módosításával.
 9. A Deák Ferenc utca déli oldalának szabályozása a (2119/2) hrsz utca és a pilisborosjenői közigazgatási határ között.
 10. A (2119/2) hrsz utca 2118 hrsz ingatlant igénybe vevő szélesítése, a víz nyomóvezeték közterületre kerülése és utcaszabályozás érdekében.
 11. A véleményezés alatt kapott lakossági igények megoldása.
 12. További korrekciók a hatósági észrevételek alapján.

A módosított terv munkaközi változatát véleményezés céljából május hó végén közzétesszük a honlapunkon. Addig is kérjük, hogy igényeiket, kérdéseiket előzetesen jelezzék 2020. április 30-ig az Önkormányzatnak címzett levélben: Települési főépítész / 2096 Üröm, Iskola utca 10. vagy email útján: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. .

A járványügyi veszélyhelyzet alatt lakossági fórumot nem tartunk, kérjük, hogy az elektronikus úton történő kapcsolattartást részesítsék előnyben, értesítsék ismerőseiket jelen hirdetményről és a hozzászólási lehetőségről.

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark