Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

 

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII törvény 20/A.§-a alapján

pályázatot ír ki

 

védőnői

 

munkakör betöltésére.

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony

 

A határozott idejű kinevezés időtartama:

A kinevezés határozott időre 2020.09.05-ig szól.

 

Munkavégzés helye:

Üröm Egészségház (2096 Üröm, Dózsa György u. 34.)

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

-       Egészségügyi főiskolai karon védőnői oklevelet szerzett, vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevéllel rendelkező védőnő

-       Magyar állampolgárság

-       Egészségügyi alkalmasság

-       Cselekvőképesség

-       Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

-       Három hónap próbaidő vállalása

-       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-       Részletes, fényképes szakmai önéletrajz

-       Motivációs levél

-       A végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai

-       Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (másolat, eredeti sikeres felvétel esetén csatolandó)

-       Írásbeli nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

 

Ellátandó feladat:

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004 (V.21.) ESZCSM rendelet szerinti védőnői feladatok ellátása.

 

Előny: védőnői gyakorlat, szakmai tapasztalat.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

 

Pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Feketéné Kovács Ágnes Igazgatási Irodavezető nyújt a 06-26-350-054/107 –es telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásának módja:

-       Postai úton, a pályázatnak Üröm Község Önkormányzat címére (2096, Üröm Iskola u. 10) történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a „védőnői” munkakör megnevezést.

-       Személyesen: Feketéné Kovács Ágnes Igazgatási Irodavezető, 2096 Üröm, Iskola utca 10. Polgármesteri Hivatal

 

A pályázat elbírálásának rendje, módja:

A pályázatokat Üröm Község Önkormányzat képviselő-testülete a pályázatok benyújtását követő soros ülésén bírálja el.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 30-ig.

A pályáztató fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

 

A pályázat kiírás további közzétételének helye, ideje:

-       Üröm Község hivatalos honlapja: www.urom.hu – 2019. július 31-ig

 

A KÖZIGALLAS publikálási időpontja: 2019. július

 

 

 

Üröm, 2019. június 26.

 

 

                                                                       Üröm Község Önkormányzat

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark