2019

SAJTÓKÖZLEMÉNY

2018.08.30. - Üröm Község Önkormányzata 

BEFEJEZŐDÖTT AZ ÜRÖM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁS

Üröm Községben befejeződött a 82,6 millió forint európai uniós támogatással érintett „Üröm Község Önkormányzat tulajdonában lévő épületek energetikai korszerűsítése" című projekt megvalósítása. A támogatás segítségével, az Önkormányzat területén korszerűbb energiafelhasználású épületek kerültek kialakításra. A pályázattal érintett három épület [Polgármesteri Hivatal; Hóvirág Bölcsőde; Napraforgó Óvoda] a projekt keretében új hőszigetelést kapott, modern nyílászárók kerültek beépítésre valamint az intézmények tetőszerkezetére napelemes rendszer telepítettek.

A KEHOP-5.2.9. „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára" pályázati kiíráson, a Széchenyi 2020 program keretében Üröm Község Önkormányzata a három épület energetikai felújítására KEHOP-5.2.9-16-2017-00165 azonosítószámú projekt keretében összesen 86 216 470 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A pályázatnak köszönhetően Üröm Község Polgármesteri Hivatala teljesen új hőszigetelést kapott, az épületben lévő ablakok és ajtók kicserélésre kerültek és napelemes rendszer is kiépítésre került. Energiamegtakarítási szempontból, a fűtési célú energiaköltség megtakarítás mellet a napelemes panelek elhelyezésével a villamos energia költségek is csökkenni fognak.
A Hóvirág Bölcsőde nyílászárói a projekt keretében felújításra kerültek és az épületre napelemes rendszert telepítettek, ezáltal a fűtési energia korszerűsítéséből keletkezett megtakarítást a bölcsőde közösségének igényei szerint további fejlesztésre lehet felhasználni.
A Napraforgó Óvoda homlokzatát teljesen felújították, az épület homlokzata új szigetelést kapott és a nyílászárók is kicserélésre kerültek. Hőtechnikai fejlesztés keretében napenergiával működő panelekkel szerelték fel az épületet. Az óvoda fenntartását segítő beruházás hozzájárul egy környezettudatosabb generáció felneveléséhez, mivel a beruházás eredményeként egy felújított, energiafelhasználás szempontjából költséghatékonyabb épületben folytathatják az óvodás korú gyermekek nevelését.

Az intézmények energetikai korszerűsítése hozzájárul a fenntartható települési környezet fejlesztéséhez. A napelemes rendszerek kiszámítható áramforrást biztosítanak, és költséghatékony energiatermelést tesznek lehetővé. A hőszigetelt és új nyílászáróval ellátott intézmények hosszútávon is alacsonyabb közüzemi költséggel működnek majd.

A projektről bővebb információt a www.urom.hu oldalon olvashatnak.


tam koszonetlogo_urom


A kedvezményezett neve: ÜRÖM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
„Üröm Község Önkormányzat tulajdonában lévő épületek energetikai felújítása”

A szerződött támogatás összege: 86 216 470 Ft azaz nyolcvanhatmillió-kétszáztizenhatezer-négyszázhetven forint.

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása: A KEHOP-5.2.9-16-2017-00165 számú projekt keretében Üröm Község Önkormányzat tulajdonában lévő épületek energetikai felújítása az alábbi helyszíneken:

2096 Üröm, Fő utca 37.

2096 Üröm, Iskola utca 10.

2096 Üröm, Petőfi Sándor utca 22. 

Tervezett befejezési dátum: 2018.08.30.

2018


Szecheny2020felsologo 

A kedvezményezett neve: ÜRÖM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
    
  Az ürömi, kisgyermeket nevelő szülők munkavállalásának támogatása a napközbeni ellátás minőségének fejlesztésével – az Ürömi Hóvirág Bölcsőde játszóudvarának felújítása

 

A szerződött támogatás összege: 4.235.725Ft azaz négymillió-kétszázharmincötezer-hétszázhuszonöt forint

 

A támogatás mértéke: 100%

 

A projekt tartalmának bemutatása: Az ürömi, kisgyermeket nevelő szülők munkavállalásának támogatása a napközbeni ellátás minőségének fejlesztésével – az Ürömi Hóvirág Bölcsőde játszóudvarának felújítása című és VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00131 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

 

A projekt szakmai-műszaki tartalma: játszóudvarra néző előtetőkre kézi működtetésű napellenző felszerelése, homokozó fölé vitorlaponyva felszerelése, mely homokozó takaróként is funkcionál, az 1 m-nél magasabb játszótéri eszközök alatt lévő „felkagylósodott” gumitéglák cseréje öntött gumilapra, az udvar területén lévő kitaposott rész öntött gumilappal való lefedése, tervezett motorpálya gumiburkolattal történő lefedése, a meglévő medence elbontása, az elbontott medence helyére bölcsődés korú gyermekek számára előírt permetező pancsoló kiépítése, egy új játszótéri játék (Alexandra játszóház) beszerzése.

 

Tervezett befejezési dátum: 2018.08.31.


Szecheny2020felsologo

 

A kedvezményezett neve: ÜRÖM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
    
  Az ürömi kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának támogatása az óvodai ellátás minőségének fejlesztésével – az Ürömi Napraforgó Óvoda és Tagóvodája játszóudvarainak felújítása, korszerűsítése

A szerződött támogatás összege: 31.128.881 Ft azaz harmincegymillió-százhuszonnyolcezer-nyolcszáznyolcvanegy  forint

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása: Az ürömi, kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának támogatása az óvodai ellátás minőségének fejlesztésével – az Ürömi Napraforgó Óvoda és Tagóvodája játszóudvarainak felújítása, korszerüsítése című  és VEKOP-6.1,1-15-PT1-2016-00137 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

 

A projekt két helyszínen valósul meg, az egyik Üröm, Fő utca 37. szám alatti főépület udvarán, valamint az Üröm, Kossuth Lajos utca 3. szám alatti tagóvoda udvarán. Mindkét helyszínen cél a meglévő gumiburkolatok biztonságossá tétele, új játékok telepítése, az óvoda udvarának szebbé, biztonságosabbá tétele.

 

Szakmai-műszaki tartalom a főépület udvara esetében: az udvari kijáró előtti terület árnyékolása, hogy alkalmassá váljon az a terület is játéktevékenységre. Két udvari homokozó fedésének megoldása, mely egyben árnyékolóként is funkcionál, bicikli-roller-motorpálya kialakítása öntött gumiburkolattal, a tönkrement gumitéglák cseréje, illetve a játékok biztonságossá tétele, egy új játszóváros kialakítása, két esőbeálló házikó is elhelyezésre kerül, valamint hinta, mérleghinta építése. Tervezett udvari labirintus kialakítása is, melynek a célpontjában egy akadálypálya helyezkedik el. Mindezen játékok környezetének szebbé, biztonságosabbá tétele, a „felkagylósodott” gumitégla felszedése, füvesítés és a további évekre való tekintettel árnyadó fák ültetése.

 

Szakmai műszaki tartalom a tagóvoda udvara esetében: 1 mászóka kombináció kialakítása a megfelelő szabványú gumiburkolattal. A mérleghinta lecserélésre kerül, így biztonságosabb használatra van lehetőség, valamint ide is kerül egy egyensúlyozó és a egy kétüléses hinta is.


Tervezett befejezési dátum: 2018.09.28.2015


iskola1iskola3iskola2sajtokozlemenyÜröm Község Önkormányzata 108 601 806 Forint támogatást nyert az Üröm Község Önkormányzat középületeinek energetikai korszerűsítése című pályázatával az Új Széchenyi Terv keretében. Köszönjük az támogatást!


uszt sajtokozl