Közterület-felügyelő álláspályázat

ÜRÖM KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA

Pályázatot hirdet Közterület-felügyelő Munkakör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A közterületek jogszerű használatának ellenőrzése, a közterületen folytatott, engedélyhez kötött tevékenységek szabályszerűségének ellenőrzése. Közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet, a közrend, a közbiztonság, az önkormányzati vagyon védelmében.

Betöltendő állás szakmacsoportja: önkormányzat

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Hatósági jogalkalmazási

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Üröm

Álláshirdető szervezet bemutatása: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A pályázatot a munkaugy@urom.hu email címre, Szabóné dr Bartholomaei Krisztina jegyző részére kérjük benyújtani. A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást Szabóné dr Bartholomaei Krisztina jegyző nyújt a 06/26/350-054/103. m. telefonszámon.

 

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:

 • Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesftés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma - középfokú szakképzettség  szakképesítés  speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség,
 • Egyéb végzettség, A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásáról szóló 29/2012 (111.7.) Korm. rend 1. sz. 30.Közterület-felügyelői feladatkör

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • Közterület-felügyelői végzettség hiányában a képzettség megszerzésének vállalása.

Járművezetői engedély kategória: B

 

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök:

 • Kiemelkedő kommunikációs kézség
 • Közterület-felügyelői munkakörben szerzett tapasztalat
 • Helyismeret Üröm településen

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.11.30. 00:00

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.12.01. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Üröm Község honlapja - www.urom.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.11.19.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.11.19.

A pályázati kifrás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.