Tájékoztató ügyfélfogadás szüneteltetéséről

az Ürömi Polgármesteri Hivatal személyes ügyfélfogadása 2020. március 11. napjától a koronavírus fertőzés megelőzése érdekében előre nem látható ideig szünetel.

Ügyintézésre 2020. március 11. napjától az alábbi módokon van lehetőség:

elektronikus úton: pmh@urom.hu vagy a Hivatal egyes szervezeti egységeihez tartozó elérhetőségeken

telefonon: 0626-350-054-es központi telefonszámon a következő mellékeken: Polgármester:

  • 102 mellék (kapcsolással) fogadóra idejében
  • Jegyző: 102 mellék (kapcsolással) fogadóóra idejében
  • Titkárság: 102 mellék
  • Műszaki iroda: 122 mellék
  • Igazgatási iroda: 107 mellék
  • Anyakönyvvezető: 115 mellék
  • Pénzügyi iroda: 108;109 mellék
  • Adó (gépjármű adó, iparűzési adó): 106 mellék
  • Adó (Építményadó, telekadó): 119 mellék

A halasztást nem tűrő, kizárólag személyesen intézhető ügykörök – különösen az anyakönyvi ügyintézés, hagyatéki ügyintézés - esetében előzetes telefonon történő egyeztetés szükséges.

Papír alapú dokumentumokat a hivatal kapuján elhelyezett postaládába lehet elhelyezni.