Iparűzési adókönnyítés

Tájékoztató az iparűzési adókönnyítésről

Tájékoztatjuk tisztelt adózóinkat, hogy a kormány decemberi döntésének értelmében a 2022-es adóévre is megmarad a kis- és középvállalkozások kedvezménye a helyi iparűzési adóban, így idén is maximum 1% az adómérték az érintetteknek.

Ezt az adómérték-szabályt a naptári évtől eltérő üzleti évet választó, KKV-nak számító vállalkozónak a 2022-es évben kezdődő adóévben kell alkalmaznia. A csökkentett adómérték hatását — a 2021. évi helyzettel azonos módon — a 2022-es évben esedékes előlegrészleteknél is érvényesíteni lehet, így a már bevallott adóelőlegnek csak az 50%-át kell megfizetni az eredeti esedékességi időpontokban. Ez a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó adózók esetében, illetve azon adózók esetében, akik az előlegmérséklésről a 2021. évben már nyilatkozatot tettek, automatikusan történik. Annak a KKV-nek számító vállalkozónak, aki a 2021-es évben nem tett nyilatkozatot az adott székhely, telephely szerinti önkormányzati adóhatósághoz (például azt elmulasztotta vagy időközben létesített telephelyet), lehetősége van arra, hogy a 2022. évi előlegre vonatkozóan tegye azt meg. E nyilatkozatban azt kell rögzíteni, hogy a vállalkozó KKV-nek minősült a 2021-es évben, vagy a 2022-es évben várhatóan (a rendelkezésre álló gazdasági adatok és gazdálkodási körülmények alapján) annak fog minősülni, továbbá vállalni kell, hogy a helyi adótörvény szerinti telephelyének címét bejelenti az állami adóhatóság számára. A nyilatkozatot 2022. február 25-ig kell megtenni, és — azonos módon a 2021. évi helyzettel — az állami adó- és vámhatóságon keresztül lehet benyújtani, amely továbbítja azt a vállalkozó székhelye és a vállalkozó állami adó- és vámhatóság által ismert telephelye szerinti önkormányzat számára.

További részletekről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján tájékozódhatnak.