Get Adobe Flash player

PostHeaderIcon Hulladékszállítási tájékoztató

Itt letölthetőek, a hulladékszállítással kapcsolatos információk:

Üröm naptár 2014

Üröm általános tájékoztató

Lakossági szerződés

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark

PostHeaderIcon MEGHÍVÓ


Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45 §. biztosított jogkörömben eljárva Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének soros ülését:

                                   2014. június 25-én (szerdán) 17.00 órára

összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

Javasolt napirendi pontok:

1.)    Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének __/2014 (VI.__.) számú önkormányzati rendelete a 31/2012 (XII.14.), a 3/2014 (I.30.) számú önkormányzati rendeletekkel módosított 5/2011 (II.24.) számú önkormányzati rendelet módosítására a temetőkről és a temetkezés rendjéről.

      Előadó: polgármester

2.)    Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének __/2014 (VI.__). sz. önkormányzati rendelete az 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

            Előadó: polgármester

                  Pénzügyi bizottság elnöke

3.)    Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének __/2014 (VI. __.) számú önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről.

            Előadó: jegyző          

4.)    Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének __/2014 (VI.__.) számú önkormányzati rendelete a 12/2013 (IV. 26.) számú rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt 11/2011 (IV.04.) számú rendelet módosítására az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról.

            Előadó: polgármester

                  jegyző

5.)    Beszámoló az önkormányzat 4 éves gazdasági programjának végrehajtásáról.

            Előadó: polgármester

            Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

6.)    A József Nádor Általános Iskola gyermekétkeztetésére kiírt közbeszerzési eljárás elősegítésére eseti bizottság létrehozása.

            Előadó: polgármester

7.)    Javaslat a Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár nyári zárva tartására.

Előadó: polgármester

8.)    Javaslat a 2014. évi természetbeni ellátásokra a 60. életévüket betöltött ürömi lakosok részére.

Előadó: polgármester

            Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

                        Szociális és Egészségügyi Bizottság

9.) A Kossuth Lajos Művelődési Ház csatlakozásának jóváhagyása a Folklór Fesztiválok      Országos Szövetségéhez.

Előadó: Vidákovits Tibor alpolgármester

            jegyző

10.) Beszámoló az Idősek Napközi Otthona négy éves munkájáról.

Előadó: polgármester

            jegyző

11.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának helyzetéről.

      Előadó: polgármester

                  jegyző

12.) Sárváry István és dr. Sárváry Istvánné ingatlan vételi kérelmében döntés (3152/5 hrsz. 3305 m2).

      Előadó: polgármester

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

13.)A település szilárdhulladék elszállítására vonatkozó szolgáltatási szerződés          jóváhagyása.

      Előadó: polgármester

14.) Az épülő új orvosi rendelő kamerarendszerének kiépítésére beérkezett árajánlatokban    döntés.

      Előadó: polgármester

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

15.) Javaslat a bölcsőde szakmai programjának jóváhagyására.

      Előadó: jegyző

16.) Az Ürömi Hóvirág Bölcsőde 4 éves munkájáról szóló beszámoló megtárgyalása.

      Előadó: polgármester

                  jegyző

17.)Javaslat az Idősek Klubja gondozási díjára vonatkozó önköltségszámítás             megállapítására, illetve jóváhagyására.

      Előadó: jegyző

Üröm, 2014. június 18.

                                                                                   Laboda Gábor sk.

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark

PostHeaderIcon 15. ÜRÖMI NYÁRI FESZTIVÁL

ATT00119ATT00122

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark

PostHeaderIcon H I R D E T M É N Y

Üröm Község Önkormányzata településrendezési eszközének módosítását és javítását kezdeményezi a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdése értelmében egyszerűsített eljárással. 

 

A módosítás véleményezési anyaga ide kattintva 2014. június 17-ig megtekinthető. 

 

Kérjük, hogy írásos véleményüket ezen időszak alatt a polgármesteri hivatalban (személyesen leadva vagy postai úton) adják meg!

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark

PostHeaderIcon MEGHÍVÓ

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45 §. biztosított jogkörömben eljárva Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének soros ülését:

                                   2014. május 28-án (szerdán) 17.00 órára

összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

Napirend előtt a Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a megüresedett kislistás hely betöltésére vonatkozóan, megbízólevél átadása, az új képviselő eskütétele.

Javasolt napirendi pontok:

Bővebben...

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark

PostHeaderIcon H I R D E T M É N Y

Üröm Község Önkormányzat Jegyzője értesítem az ismeretlen helyen tartózkodó Bodnár József Zsoltot, hogy lakcímének és lakcímigazolványának ügyében döntést hoztam. A részére szóló 1473/2014. számú hivatalos iratot Üröm Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztályán (2096. Üröm, Iskola utca 10. szám alatt) ügyfélfogadási időben: hétfőn 13 órától 16. óráig szerdán 8 órától 12 óráig, és 13 órától 17 óráig, valamint pénteken 8 órától 14 óráig veheti át.

Bővebben...

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark