PÁLÁYZATI KIÍRÁS

Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény 20/A.§-a alapján

pályázatot ír ki.

az Ürömi Napraforgó Óvoda

Óvodavezetői munkakör ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A magasabb vezetői megbízás határozott időre, öt évre szól, 2020. augusztus 1. napjától 2025. július 31. napjáig.

Munkavégzés helye: 2096, Üröm Fő u. 37.

A beosztáshoz tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési törvény 69.§-ában meghatározottak, különösen: az intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért és gyakorolja a munkáltatói jogot a munkatársak felett.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli és illetményrendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • óvodapedagógus felsőfokú iskolai végzettség;
 • pedagógus–szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;
 • legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás;
 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 67. § -ban meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, figyelemmel a 67. § (3) bekezdésben előírt feltételek meglétére is (nemzetiségi óvodapedagógus).
 • büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok, iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó, a magasabb vezetői megbízás idejére szóló 5 éves vezetési program,
 • érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • a végzettséget, szakképzettséget, gyakorlatot igazoló okiratok másolata,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához;
 • előzetes kötelezettségvállalás arra, hogy a pályázó az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást megelőzően vagyonnyilatkozatot tesz;
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a vezetői megbízásról szóló előterjesztés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kívánja –e.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Feketéné Kovács Ágnes nyújt, a +36 26 350 054-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton Üröm Község Önkormányzat címére (2096, Üröm Iskola u. 10). A pályázatra azonosító számot, valamint „Óvodavezető" jelölést fel kell tüntetni.
 • Elektronikus úton, Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
 • Személyesen lehet benyújtani

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A 326/2013 (VIII.30) Kormányrendelet szerinti véleményezést és a pályázók meghallgatását követően Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal hirdetési portálján
 • Oktatási és Kulturális Közlöny
 • Üröm Község Önkormányzat hivatalos honlapja
 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark